Test proces i sertifikacija

Kako je sertifikovan NETEYE NVR

Sertifikacija NETEIE NVR uređaja osigurava da sistem video nadzora napravljen korišćenjem ovog proizvoda u kombinaciji sa Milestone XProtect® VMS-om će biti u stanju da obradi dosledno ispitanu količinu video materijala i da će biti u skladu sa preporukama iz "Milestone Server and Storage" kalkulatora.

Testirani proizvodi:

- NETEYE L serija NVR uređaja
- NETEYE E serija NVR uređaja
- NETEYE P serija NVR uređaja
- NETEYE R serija NVR uređaja
- NETEYE WS–E radna stanica za video nadzor
- NETEYE WS–P radna stanica za video nadzor


Svi NETEYE proizvodi su testirani korišćenjem Milestone XProtect Enterprise 2014 (8.6d) i XProtect Corporate 2014 (7.0d).

NETEYE sertifikat

Neteye Milestone sertifikat

Test proces

Proces testiranja i rezultati